Löneräknare

Med hjälp av löneräknaren kan du bedöma ArPL-avgiftens storlek och vilka andra kostnader som uppstår då man avlönar en arbetstagare. Observera att räknaren ger en riktgivande uppskattning. Kostnaderna är beroende av bland annat kollektivavtalet samt andelen semestrar och sjukfrånvaro.

Mata in arbetstagarnas uppgifter och räkna ut lönekostnaderna

Du kan mata in löneuppgifterna för enskilda arbetstagare och lägga till arbetstagare vid behov. Som bruttolön kan du även mata in den sammanslagna lönesumman till alla arbetstagare i samma åldersgrupp.

Per månad
Välj åldersgrupp

Lön till arbetstagaren:

0 € / må.

Arbetsgivarens ArPL-avgift:

0 € / må.

Arbetsgivarens andra obligatoriska bikostnader:

0 € / må.

Vad består lönekostnaden av?

När du matat in de uppgifter som behövs och klickat på Räkna får du en uppskattning av de totala kostnaderna för anställningen. Du kan uppdatera uppskattningen genom att mata in nya uppgifter.

Som Elos ArPL-avtalskund är du berättigad till Elos rabatter och årliga kundåterbäringar.Företagare, du har väl en uppdaterad FöPL-försäkring?

Med Elos mångsidiga försäkringsräknare kan du kontrollera på vilket sätt FöPL-arbetsinkomstens storlek inverkar på din framtida arbetspension och försäkringsavgifterna. Dessutom kan du bedöma på vilket sätt din FöPL-arbetsinkomst inverkar på olika sociala förmåner, såsom sjukdagpenningen.

Pröva FöPL-räknaren